Ermitak kontserbatzeko eta/edo zaharberritzeko lanak egiteko dirulaguntzak eskatzea

Epeak

Itxita

Eskaerak eta zazpigarren oinarrian zehazten diren agiriak aurkezteko hogei egun egongo dira, deialdi hau Arabako Lurralde Historikoaren Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo egunetik kontatzen hasita.

Aurkeztu beharreko agiriak

  • Eskaera inprimakia behar bezala beteta aurkeztu behar da.
  • Kontserbazio eta/edo zaharberritze kasuetan, ermiten titularrak izan beharko dute edota erabiltzeko eskubidea izan beharko dute (kontratua, hitzarmena, etab.).
  • Dirulaguntza jaso ahal izateko, lehendik emandako dirulaguntzak gastatuta izan beharko ditu eskatzaileak edo justifikatu egin beharko du zergatik ez duen gastatu.

Informazio gehiago

Diru zuzkidura: 206.000,00 euro.

Erregistro Orokorra - Arabako Foru Aldundia

Probintzia plaza, 5 - behea

01001 Vitoria-Gasteiz 

Telefonoa: 945 18 18 18 

Faxa: 945 18 17 54

 

Idazkaritza Teknikoa - Bulego Berriak

Probintzia plaza, 5-2. solairua

01001 Vitoria-Gasteiz

Telefonoa: 945 18 18 18

Faxa: 945 18 17 54