PARTIKULARREK sustatutako kultura ondare higiezina kontserbatzeko eta/edo zaharberritzeko esku hartzeetarako dirulaguntzak eskatzea

Epeak

Itxita

Eskaerak aurkezteko epea 20 egun baliodunekoa izango da, deialdi hau ALHAOn argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera zenbatuta.

2023ko martxoaren 2tik 29ra.

Aurkeztu beharreko agiriak

 1. Interesduna ordezkari baten bidez ari denean: Ordezkaritzaren egiaztapena,

 2. Jabetza egiaztatzea.

 3. Jabekideen baimena edo adostasuna.

 4. Jabetza Horizontalaren Araubidean sartutako ondasunak badira, jabekideen erkidegoaren erabakia, esku-hartzea baimentzen duena.

 5. Esku-hartzearen xedea azaltzen duen agiria: proiektua eta/edo aurrekontua.

 6. Obren zuzendaritza fakultatiboaren izendapena eta ordainsarien aurrekontua (proiektua idazteko eta/edo obra zuzentzeko).

 7. Esku hartzeko lizentziak, baimenak edo baimenak.


Baldintzak

 • Higiezinak babestutak eta/edo katalogatuak izatea.

 • Jarduketa 2023an zehar egin behar da.

 • Laguntzaren eskatzailea ondasun higiezinaren jabea izan behar da.


Diruz lagundu daitekeen zenbatekoa

 • Dirulaguntzak ez du inola gaindituko 30.000 euroko kopurua eskatzaile bakoitzeko.
 • Kultura eta Kirol Sailaren ekarpena ez da inbertsioa egin ondoren guztira izan den kostuaren %50 baino handiagoa izango.
 • Hurrengo faseetan jasotako dirulaguntzen baturak ezingo du inolaz ere gainditu higiezin bakoitzeko 60.000,00 euroko zenbatekoa.

Informazio gehiago

Historia eta Arkitektura Ondarearen Zerbitzua

Probintzia plaza 5, 4.

01001 Vitoria-Gasteiz

Telefonoa: 945 18 18 71

E-maila: patrimonio-ha@araba.eus 

Zer behar dut?

 • BAKQ

  Ziurtagiri digitala

Bide elektronikoz, Arabako Foru Aldundiaren Egoitza elektronikoan.

Bertaratuta, Arabako Foru Aldundiko Erregistro Orokorrean