Aisialdiko kirol jarduerak egiteko dirulaguntzak eskatzea

Epeak

Itxita

2023ko irailaren 4tik 22ra arte

Aurkeztu beharreko agiriak

  • BEZaren salbuespenaren ziurtagiria, zerga-administrazio eskudunak emana (lehenago aurkeztu ez bada) edo erakundeko presidente-karguaren doako aitorpena.
  • Diruz lagundutako programaren edo jardueraren agiri grafikoak, argazkiak edo ikus-entzunezkoak (programak, iragarki kartelak, liburuxkak, argazkiak, bideoak edo antzekoak).

  • 1.000,00 euro (BEZa kanpo) baino gehiagoko fakturak edo dokumentu baliokideak, banaka edo batera, gastu-kontzeptu bererako, hirugarren berarekin edo hornitzaile berarekin lotuak.
  • Trebiñuko enklabean kokatutako erakundeen kasuan: dagokion autonomia-erkidegoko erregistroan inskribatuta egotearen ziurtagiria.

  • Arabako Foru Aldundiak egiaztatzeari uko egitekotan, Ogasunarekiko eta Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak egunean dituela egiaztatzen duten ziurtagiriak.

Informazio gehiago

Kirol Zerbitzua

Probintzia plaza, 5-3. 01001 Gasteiz

Telefonoa: 945181818 

Zer behar dut?

  • Ziurtagiri digitala 

Izapide hau Egoitza elektronikotik soilik egin daiteke.