null Hudoa edukitzeko baimena

Hudoa edukitzeko baimena

Untxiak ehiza bidez suntsitzeko erabiltzen direnhudoak (Mustela furo) izateko administrazioak eman beharreko baimena.

Herritarrak

Ehiza eta Arrantza Atala

Art. 39.10  de la Ley 2/2011, de 17 de marzo, de Caza.

Art 33.19 del Decreto 506/71, de 25 de marzo, por el que se aprueba el reglamento para la ejecución de la ley 1/1970, de 4 de abril, de caza

39/2010 Foru Agindua, otsailaren 18koa. Honen bidez, ezarri egiten dira ehiza erabilerarako hudoak edukitzeko eskaerak aurkezteko epeak.

390/2002 Foru Agindua, ekainaren 26koa. Honen bidez, untxiak suntsitzeko erabiltzen diren hudoak izateko behar diren administrazio baimenak arautzea onartzen da.

Ebazteko eta jakinarazpena egiteko: 3 hilabete

Zer egin behar duzu?

Izapide elektronikoa Epearen barruan
Hudoa edukitzeko baimena

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi