Arabako merkataritza sektorean 2022ko ekitaldian TicketBAI martxan jartzeko aparteko laguntzen eskabidea

Epeak

Itxita

2022ko otsailaren 17tik abenduaren 1eko 14:00ak arte. 

Aurkeztu beharreko agiriak

  • Merkataritza jardueraren eta TicketBAI softwarean egindako inbertsioen memoria  (sektorea, antzinatasuna, kokapena, langileak, egindako inbertsioa, abian jartzeko data, etab.).
  • Ekonomia jardueren gaineko zergaren alta inprimakia, deialdi honetako 3.2 artikuluan aipatutako epigrafeetako batean, gutxienez.
  • Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusiak egindako egiaztagiria, laguntza eskatu aurreko 365 egunean izandako batez besteko plantillari buruzkoa  (erakunde eskatzailearen kotizazio kontu guztiak barne). 
  • Inbertsio/jardunen, zeinetarako laguntzak eskatu diren, fakturak.
  • Aurkeztutako fakturak ordaindu direla egiaztatzeko frogagiriak.
  • Dirulaguntza honetarako eskatutako jardueretarako beste diru sarrera batzuk lortu eta/edo eskatu badira, diru sarrera horien edo eskaeraren justifikazioa aurkeztu beharko da.

Zer behar dut?

  • BAKQ

    Ziurtagiri digitala

Egoitza Elektronikoaren bidez