Ustekabekoen eta larrialdi obren laguntza-eskaera

Epeak

Itxita

Deialdi honen xede diren laguntzak eskatzeko epea deialdia ALHAOn argitaratu eta hurrengo egunean hasiko da, eta programaren indarraldia amaitzean bukatuko. Programaren indarraldia amaitutzat joko da, jasotako eskaeren arabera, erabilgarri dagoen aurrekontua agortzen denean, aurrekontu gehikuntzak barnean hartuta, halakorik egitea erabakiz gero.

Zer behar dut?

  • Ziurtagiri elektronikoa

Egoitza elektronikoaren bitartez soilik egin daiteke eskaera.