Helduen euskalduntzeko dirulaguntzen eskaera, 2020-2021 ikasturterako

Epeak

Itxita

2020ko abuztuaren 10etik irailaren 30era. 

Aurkeztu beharreko agiriak

Ondoko agiriak aurkeztu beharko dira euskaltegian, matrikulatzeko orduan:

  • Laguntza eskaera, I. eranskinaren arabera

  • Eskatzailearen NAN agiria edo pasaportea

  • Trebiñuko konderrian erroldatutako eskatzaileek erroldatze zedula aurkezturik eduki beharko dute deialdia ALHAOn argitaratzen den egunerako.

Matrikula egingo den euskaltegian.