Bazterreko oharra ezereztatzeko eskabidea (Erakundeen indizeko alta ziurtagiria)

Erakunde bati erakundeen indizean behin-behineko baja emateagatik, Arabako Foru Aldundiak egindako bazterreko oharra (dagokion erregistro publikoan inskribatutakoa) ezereztatzeko eskatzea.

Izapidetu

Epeak

Irekita

Epe zehatzik gabe. 

Informazio gehiago

Hartzaileak

Enpresak

Sozietateen gaineko zergaren zergadunak, Arabako foru araudiaren mendekoak

Araudia

Sozietateen gaineko Zergari buruzko 37/2013 Foru Arauaren 120. eta 120bis artikuluak

Sozietateen gaineko Zergaren Arautegia onesten duen 41/2014 Foru Dekretuaren 47. artikulua

Aurkeztu beharreko agiriak 

Eskaera idazkian berariaz jasoko dira pertsona fisiko baten identifikazioa (izena eta abizenak) eta harremanetarako telefono bat.

Behin-behineko baja

Zerga Administrazioak, interesdunei entzun ondoren, erakundeen indizean behin-behineko baja emateko ebazpena eman ahalko du, haien zerga zordunketak hutsegintzat jo badira edo sozietateen gaineko zergaren aitorpenik aurkeztu ez badute.

Erakunde bat behin-behinean indizetik ateratzeko ebazpena dagokion erregistro publikoari jakinarazi behar zaio. Erregistro horrek bazter ohar bat idatzi behar du erakundeari irekitako orrian, adierazteko aurrerantzean ezin izango dela erakundeari buruzko inskripziorik egin erakundeen indizean alta eman zaiolako egiaztagiria aurkeztu gabe.

Indizean behin-behinean baja emateko ebazpenak ez du erakundea zerga betebeharretatik salbuesten.

 

Zer behar dut?

    • Ziurtagiri digitala

     

Sozietateen gaineko zergaren, Atxikipenen eta Ez egoiliarren atalari zuzendutako idatzizko eskaera, interesa duen entitatea bere zerga betebeharrak betetzeari buruz eguneratuta egon ostean. 

 

Aukeran, 003 eredua erabili ahal izango da. 

Informazio gehiago: Herritarrentzako arreta

Izapidetu