Salgaiak gordetzeko edo besterentzeko eskabidea

Epeak

Irekita

Aurkeztu beharreko agiriak

 • Arbitraje Batzordean salgaien gordailua eratzeko eskabide orria, honako hauek jasotzen dituena:

  • Eskatzailearen izena edo sozietate izena, helbidea eta NAN edo IFZ zenbakia.

  • Hartzailearen datuak.

  • Karga bidaltzailearen edo garraio operadorearen datuak, hala badagokio.

  • Salgaien eta beren balioaren deskribapen xehea.

  • Gordetzea eta, hala badagokio, besterentzea eskatzeko arrazoia.

 • Garraio kontratuaren kopia edo kontratuaren ezaugarri nagusiei buruzko informazioa