Zerga zorrak zatika ordaitzea eta atzeratzea eskatzea

Izapidetu

Epeak

Irekita

Paperean egindako eskaerak: zorraren zatiketa edo atzerapena boluntarioki ordaintzeko epea amaitu baino lehen.

Telematikoki egindako eskaerak:

  • Epean: dagokion likidazioa boluntarioki ordaintzeko epea amaitu arte, autolikidazio eskaera atxikiz.
  • Epez kanpo: boluntarioki aurkezteko epea amaitu eta ondorengo lau lan egunen barruan. Zorra kobratzeko epearen barruan badago: enbargatuta dauden ondasunen salmenta zergadunari jakinarazi aurretik.

Aurkeztu beharreko agiriak

  • Zerga zorrak zatika ordaitzea eta atzeratzea eskatzeko eranskina.
  • Ondare eta eskubideen zerrenda.
Izapidetu