Luzapen bereziaren eskaera

Epeak

Irekita

Eskaera luzapen arruntaren epearen barruan aurkeztuko da (kausatzailea hil eta hurrengo egunetik urtebete).

Aurkeztu beharreko agiriak

Luzapen berezia eskatzea heriotzaren ondoriozko eskualdatzeei (jaraunspenak) buruzko autolikidazioak aurkezteko luzapen berezia eskatzea, sei hilabetekoa, bidezko kausa bat dagoela frogatzen bada.

  • Heriotza aktaren ziurtagiria.

Informazio gehiago

Eskabidean aitortutako jaraunsleen izena eta helbidea eta kausatzailearekin duten ahaidetasun gradua, ondasunen eta eskubideen egoera eta gutxi gorabeherako balioa eta eskaera oinarritzen den zioak jasoko dira.

Zerga kuotaren % 5eko errekargua eta berandutze interesak aurkezteko epe arruntaren epemugatik.

Araudia:

  • Oinordetzen eta Dohaintzen gaineko Zergari buruzko 11/2005 Foru Arauaren 38. artikulua
  • Oinordetzen eta Dohaintzen gaineko Zergaren Araudia onartzen duen 74/2006 Foru Dekretuaren 37. eta 38. artikuluak

Ondare Eskualdaketa, Egintza Juridiko Dokumentatu eta Oinordekotza eta Dohaintzen gaineko Zergen Atalari zuzendutako idatzizko eskabidea.

003 eredua ereerabili ahalko da.

Ogasunaren bulegoetan bertaratuta

Ogasunaren bulegoak