Henrike Knörr beketarako eskabideak aurkeztea

Epeak

Itxita

2022ko irailaren 15etik azaroaren 15era arte. 

Bi hilabetekoa, deialdi hau ALHAOn argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera

Aurkeztu beharreko agiriak

a) Eskabide-inprimakia, deialdi honen eranskin gisa argitaratzen den ereduaren arabera

b) Eskatzailearen Curriculum Vitaea

c) NAN, AIZ edo pasaportea (elektronikoki bidaltzen bada eskabidea, ez da beharrezkoa dokumentu hauen kopia aurkeztea)

d) Espediente akademikoaren kopia

e) Proiektuaren eskema eta laburpena: ezinbestekoa da helburuak, esparru teorikoa, aurrekariak eta metodologia jasotzea (5000-7500 hitz)

f) Unibertsitate-irakasle doktore baten berme-txostena, ikerketa-lanaren zuzendari izango dela esanez

g) Proiektua balioesteko garrantzitsuak izan daitezkeen beste informazio edo dokumentazio batzuk

h) Proiektua deialdi honetan ezarritako epean egiteko eta entregatzeko idatzizko konpromisoa

Zer behar dut?

  • BAK

    BAKQ

    Ziurtagiri digitala 

Eskaerak Euskara eta Gobernu Irekiaren Zuzendaritzako Euskararen Foru Zerbitzura bidali behar dira, eta honako hau adierazita: "Henrike Knörr, Bekak".

Eskaerak leku hauetan aurkeztu ahal izango dira: