null Gazteentzako berrikuntza-proiektuetarako diru-laguntzen deialdia 2023

Gazteentzako berrikuntza-proiektuetarako diru-laguntzen deialdia 2023

Deialdi irekia da, norgehiagoka-erregimenekoa, eta helburua du gazte-proiektu berritzaileak garatzeko laguntzak ematea. Proiektu horiek taldean egin eta asmatuko dira, eta deialdi hau argitaratzen denetik 2023ko urriaren 30era arte garatu ahal izango dira, Arabako Lurralde Historikoan edo Trebiñuko esparruan.

Deialdi honen helburua da Arabako gazteen parte-hartze aktiboa bultzatzea eta sustatzea, bai eta gazteen proiektu kolektiboak abiaraztea ere, haien ingurunea inplikatuko dutenak eta interes publikoko gizarte-eraldaketako prozesuak bultzatuko dituztenak.

Laguntza-poltsa horren helburua 18 eta 30 urte bitarteko gazteen ekimen kolektibo berritzaileak bultzatzea da, garapen pertsonala eta komunitarioa bultzatzeko, gazteen ahalduntzea bultzatzeko eta Arabako Lurralde Historikoko bizitza soziala, ekonomikoa eta kulturala aberasteko.

Gazteen izaera sustatzen duten proiektuak bultzatuko dira, haien gaitasun sortzailea, berritzailea eta gizartea eraldatzeko gaitasuna aitortuz eta/edo etorkizuneko gizarte-ekintzailetzako prozesuetarako ikaskuntza-baliagarriak izango direnak.

a) Gutxienez 3 pertsonaz osatutako taldeak, deialdi honetarako eskabidea egiteko unean 18 urte bete ez dituztenak eta, elkarte edo enpresa gisa eratuta egon gabe eta, beraz, nortasun juridiko propiorik gabe, interes sozial publikoa duen eta deialdiaren xedearekin bat datorren proiektu edo ideia bat egitea proposatzen dutenak.
b) Exekuzio-konpromisoak eta dirulaguntzaren zenbatekoa kolektibo eskatzaileko kide bakoitzak modu solidarioan hartuko ditu bere gain.
c) Talde sustatzaileko kideen bi heren, gutxienez, Araban edo Trebiñuko enklabean erroldatuta egongo dira.

Arabako Gazteriaren Foru Erakundea

1) Proiektu bakoitza eskabidea aurkeztu eta berehala aztertuko da, eta berariaz egiaztatuko da eskatutako gutxieneko puntuazioa lortzen duten. Horretarako, batzorde tekniko bat sortuko da, gazteriako teknikariez eta Gazteriaren Foru Erakundeko dokumentu-kudeaketako teknikariez osatua. Batzorde horretan, Gazteriaren Foru Erakundeko Zuzendaritzak izendatutako beste pertsona batzuek parte hartu ahal izango dute, aditu gisa. Batzorde tekniko horrek proiektu bakoitzaren bideragarritasuna aztertuko du 5.2 atalean aurkeztutako dokumentazioaren arabera, eta azterketaren emaitzaren berri emango dio balorazio-batzordeari.

2) Oinarri arautzaileetan aurreikusitako balorazio-batzordeak, deialdian ezarritako irizpideen arabera eta batzorde teknikoaren aurretiazko txostena ikusita, dirulaguntza emateko edo ukatzeko proposamenaren txostena igorriko dio Gazteriaren Foru Erakundeko Zuzendaritza Gerentziari, gehienez ere hamabost eguneko epean, ebazpena eman dezan.

Zer egin behar duzu?

Izapide elektronikoa Epearen barruan
Gazteentzako berrikuntza-proiektuetarako diru-laguntza eskatzea 2023

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi