null Kultur elkarteei, kirol federazioei eta kirol federazioen elkarteei, ikasleen guraso elkarteei eta ikasleen guraso elkarteen federazioei dirulaguntzak emateko 2022ko deialdia, euskararen bitartez sozializatzeko programak gara ditzaten

Euskararen bitartez sozializatzeko programentzako dirulaguntzak. 2023ko ekitaldia

Euskararen bitartez sozializatzeko programak antolatzeko, garatzeko eta burutzeko dirulaguntzak, 2022ko abenduaren 1etik 2023ko azaroaren 30era bitartean, Araban eta Trebiñuko Enklabean.

Euskararen bitartez sozializatzeko programak sustatzen dituzten kultur elkarteak, kirol federazioak eta kirol federazioen elkarteak, ikasleen guraso elkarteak eta ikasleen guraso elkarteen federazioak.

Arabako Foru Aldundiko Diputatu Nagusiaren Saileko Euskararen Foru Zerbitzua

11/2016 Foru Araua, urriaren 19koa, Arabako Lurralde Historikoaren Dirulaguntzei buruz

Diputatuen Kontseiluaren uztailaren 21eko 23/2020 Foru Dekretuak, zeinaren bidez onetsi baitziren Diputatu Nagusiaren Sailak norgehiagoka bidez emango dituen dirulaguntzen oinarri orokor arautzaileak.

452/2022 Foru Dekretua, abenduaren 16koa, diputatu nagusiarena, 2023ko deialdia onesten duena dirulaguntzak kultur elkarteei, kirol federazioei eta kirol federazioen elkarteei, ikasleen guraso elkarteei eta ikasleen guraso elkarteen federazioei emateko, euskararen bitartez sozializatzeko programak gara ditzaten

Sei hilabeteko epea deialdia ALHAOn argitaratzen denetik aurrera. Epe horretan esanbidezko ebazpenik ematen ez bada, erakunde onuradunek ezetsitzat jo ahal izango dute eskaera.

Zer egin behar duzu?

Izapide elektronikoa Epearen barruan
Fakturen ordainketa agiriak

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
Justifikazio kontu sinplifikatua eta jardueren justifikazio memoria

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
Euskararen bitartez sozializatzeko programak garatzeko dirulaguntzak eskatzea

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi