null Kultur elkarteei, kirol federazioei eta kirol federazioen elkarteei, ikasleen guraso elkarteei eta ikasleen guraso elkarteen federazioei dirulaguntzak emateko deialdia, euskararen bitartez sozializatzeko programak gara ditzaten

Euskararen bitartez sozializatzeko programentzako dirulaguntzak. 2024ko ekitaldia

Euskararen bitartez sozializatzeko programak antolatzeko, garatzeko eta burutzeko dirulaguntzak, 2023ko abenduaren 1etik 2024ko azaroaren 29ra bitartean, Araban eta Trebiñuko Enklabean.

Euskararen bitartez sozializatzeko programak sustatzen dituzten kultur elkarteak, kirol federazioak eta kirol federazioen elkarteak, ikasleen guraso elkarteak eta ikasleen guraso elkarteen federazioak.

Euskararen Foru Zerbitzua.

11/2016 Foru Araua, urriaren 19koa, Arabako Lurralde Historikoaren Dirulaguntzei buruz

Diputatuen Kontseiluaren uztailaren 21eko 23/2020 Foru Dekretuak, zeinaren bidez onetsi baitziren Diputatu Nagusiaren Sailak norgehiagoka bidez emango dituen dirulaguntzen oinarri orokor arautzaileak.

70/2023 Foru Agindua, abenduaren 26koa, 2024ko deialdia onesten duena dirulaguntzak kultur elkarteei, kirol federazioei eta kirol federazioen elkarteei, ikasleen guraso elkarteei eta ikasleen guraso elkarteen federazioei emateko, euskararen bitartez sozializatzeko programak gara ditzaten.

Sei hilabeteko epea deialdia ALHAOn argitaratzen denetik aurrera. Epe horretan esanbidezko ebazpenik ematen ez bada, erakunde onuradunek ezetsitzat jo ahal izango dute eskaera.

Zer egin behar duzu?

Izapide elektronikoa Epearen barruan
Fakturen ordainketa agiriak

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
Justifikazio kontu sinplifikatua eta jardueren justifikazio memoria

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
Euskararen bitartez sozializatzeko programak garatzeko dirulaguntzak eskatzea

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi