null PR Subvenciones del Diputado General EUS

Diputatu Nagusiaren dirulaguntzak

Diputatu Nagusiaren Sailaren dirulaguntzak ematea: dirulaguntza zuzenak karguarekin Diputatu Nagusiaren Saileko aurrekontuei. 

Pertsona juridikoak 

Diputatu Nagusia 

38/2003 Lege Orokorra, azaroaren 17koa, Dirulaguntzena.

887/2006 Errege Dekretua, ekainaren 21ekoa, Dirulaguntzen azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren arautegia onesten duena.

11/2016 Foru Araua, urriaren 19koa, Arabako Lurralde Historikoko Dirulaguntzena.

6 hilabete

Zer egin behar duzu?

Izapide elektronikoa Epearen barruan
Diputatu Nagusiaren dirulaguntzak eskatzea

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi