null Eskola kirola garatzeko dirulaguntzetarako deialdia

Eskola kirola garatzeko dirulaguntzetarako deialdia

Deialdiaren xedea da eskola kirolaren programan jasotako eta hura garatzeko jardueretan parte hartzeagatik sortutako gastuak finantzatzen laguntzea, aurrekontuan ezarritako mugen barruan.

Elkarteak eta instituzioak.

Kirol Zerbitzua.

Ebazpena: Euskara, Kultura eta Kirol Saileko foru diputatua.

Ebazteko eta jakinarazteko gehienezko epea: sei hilabete, ALHAOn deialdia argitaratzen denetik.

Epearen barruan ez ebaztearen ondorioak: epe hori igarota esanbidezko ebazpenik hartu ez bada, interesa dutenek ulertu beharko dute eskaera ezetsi egin dela.

Zer egin behar duzu?

Izapide elektronikoa Epearen barruan
Eskola kirola sustatzeko laguntzak eskatzea

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi