null PR subvenciones destinadas a asociaciones y entidades sin ánimo de lucro, para la realización de actividades culturales eus

Irabazteko xederik gabeko elkarte eta erakundeei kultura jarduerak egiteko emango zaizkien dirulaguntzen deialdia

Kultura elkarteek edo erakundeek Arabako Lurralde Historikoan eta Trebiñuko Konderrian sustatutako kultura ekimenak garatzen laguntzea

Elkarteak (Kultura erakundeak)

Diputatu nagusia

Ebazpena: Diputatu Nagusia.

Errekurtsoa ebazteko organo eskuduna: ebazpenak administrazio bidea amaitzen du; beraz, uztailaren 13ko 29/1998 Legeak, administrazioarekiko auzietarako jurisdikzioa arautzen duenak, 46.1 artikuluan xedatutakoari jarraituz, haren aurka administrazioarekiko auzi errekurtsoa aurkeztu ahal izango da, administrazioarekiko auzietarako kasuan kasuko epaitegietan. Horretarako, bi hilabete izango dira, ebazpena jakinarazi eta hurrengo egunetik aurrera. 

Ebazteko eta jakinarazteko gehienezko epea: sei hilabete, Arabako Lurralde Historikoko Aldizkari Ofizialean argitaratzen denetik aurrera.

Epearen barruan ez ebaztearen ondorioak: epe horretan esanbidezko ebazpenik hartzen ez bada, interesa duten erakundeek ezetsitzat jo.

Zer egin behar duzu?

Izapide elektronikoa Epearen barruan
Irabazteko xederik gabeko elkarte eta erakundeei kultura jarduerak egiteko emango zaizkien dirulaguntzen deialdia.

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
Irabazteko xederik gabeko elkarte eta erakundeei kultura jarduerak egiteko emango zaizkien dirulaguntzen deialdia.

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi