null PR Convocatoria de subvenciones a federaciones deportivas alavesas para la adquisicion de material no fungible eus

Arabako kirol federazioetarako dirulaguntzak material ez-suntsikorra erosteko

Lehiaketa bidez dirulaguntzak ematea, hain zuzen ere, Arabako kirol federazioek 2017ko uztailaren 1etik 2018ko ekainaren 30era bitartean kirol material inbentariagarria erosten sortutako gastuak finantzatzen laguntzeko.

Elkarteak.

Kirol Zerbitzua.

Ebazpena: Euskara, Kultura eta Kirol Saileko foru diputatua.

Ebazteko eta jakinarazteko gehienezko epea: lau hilabete, ALHAOn deialdia argitaratzen denetik.

Epearen barruan ez ebaztearen ondorioak: epe hori igarota esanbidezko ebazpenik hartu ez bada, interesa dutenek ulertu beharko dute eskaera ezetsi egin dela.

Zer egin behar duzu?

Izapide elektronikoa Epearen barruan
Arabako kirol federazioetarako material ez-suntsikorra erosteko dirulaguntzak eskatzea

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi