Arabako kirol federazioetarako eta kirol federazio elkarteetarako dirulaguntzak eskatzea, euskararen erabilera normalizatzeko programak garatzeko

Epeak

Itxita

2020ko ekainaren 11tik 30era. 

** Aipatutako justifikazioa aurkezteko epea 2020ko abenduaren 29an amaituko da.

Aurkeztu beharreko agiriak

  • Euskara ikastaroetan matrikulatutako pertsonen erakunde onuradunaren egiaztagiria, non zehaztuko diren izen-abizenak, nortasun agiri nazionalaren zenbakia, erakundearekin kontratu bidez duen lotura eta erakundearen barruan egiten dituen lanak.
  • Jatorrizko edo konpultsatutako fakturak, HABEk homologatutako zentroak egindakoak, matrikularen gastuari dagozkionak, eta zentro horrek bertan egindako ikastaroa dela-eta egindako ebaluazioa.
  • Euskara ikastaroa egin duen pertsonaren lan kontratuaren kopia.
  • Diruz lagunduko diren gastuak ordaindu direla egiaztatzen duen agiria, hau da, matrikulak ordaindu izanaren agiria.
  • Gizarte Segurantzan egunean egotearen ziurtagiria.
  • Ogasunarekin egunean egotearen ziurtagiria (AFA).

Informazio gehiago

Kirol Zerbitzua

Probintzia plaza, 5-3. solairua

01001 Gasteiz

Telefonoa: 945 18 18 18