null Arabako Lurralde Historikoan eta Trebiñuko enklabean kultura ondare higiezina kontserbatu eta/edo zaharberritzeko PARTIKULARREK sustatutako esku hartzeetarako dirulaguntzak

Arabako Lurralde Historikoan eta Trebiñuko enklabean kultura ondare higiezina kontserbatu eta/edo zaharberritzeko PARTIKULARREK sustatutako esku hartzeetarako dirulaguntzak

Arabako Lurralde Historikoan eta Trebiñuko enklablean PARTIKULARREK sustatutako kultura ondare higiezina kontserbatzeko eta/edo zaharberritzeko esku hartzeetarako dirulaguntzak ematea, lehia erregimenaren arabera

Partikularrak. Pertsona fisikoak.

Historia eta Arkitektura Ondarearen Zerbitzua. Kultura eta Kirol Saila

312/2023 Foru-Agindua, abenduaren 1ekoa. Onestea Arabako Lurralde Historikoan eta Trebiñuko enklabean kultura ondare higiezina kontserbatu edota zaharberritzeko partikularrek eragindako esku hartzeak sustatzeko 2024an.

21/2023 Foru Agindua, otsailaren 17koa. Onestea Arabako Lurralde Historikoan eta Trebiñuko enklabean kultura ondare higiezina kontserbatu edota zaharberritzeko partikularrek eragindako esku hartzeak sustatzeko.

Foru Gobernu Kontseiluaren 50/2019 Foru Dekretua, azaroaren 12koa. Onestea Kultura eta Kirol Sailak lehiaketa bidez emango dituen dirulaguntzak arautuko dituzten oinarri orokorrak.

Foru Gobernu Kontseiluaren 7/2021 Foru Dekretua, martxoaren 2koa. Kultura eta Kirol Sailak lehia araubidean dirulaguntzak ematea arautuko duten oinarri orokorren aldaketa onestea.

11/2016 Foru Araua, urriaren 19koa, Arabako Lurralde Historikoko Dirulaguntzei buruzkoa.

Ebazteko eta jakinarazteko gehienezko epea: deialdia ALHAOn argitaratzen denetik sei hilabete.

Epearen barruan ez ebaztearen ondorioak: gehienezko epea igarota ebazpen espresik ez bada egon, eskaera ezetsi egin dela ulertuko dute erakunde interesdunek

Zer egin behar duzu?

Izapide elektronikoa Epearen barruan
PARTIKULARREK sustatutako kultura ondare higiezina kontserbatzeko eta/edo zaharberritzeko esku hartzeetarako dirulaguntzak eskatzea

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
Emandako dirulaguntzak justifikatzeko agiriak

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi