null PR Subvenciones para el desarrollo de actividades culturales promovidas por ayuntamientos y cuadrillas eus

Dirulaguntza deialdi publikoa udalek eta kuadrillek sustatutako kultura jarduerak garatzeko.

Udalek eta kuadrillek Arabako Lurralde Historikoan eta Trebiñuko enklabean 2020ko ekitaldian sustatutako kultura ekimenak garatzeko laguntza, emakumeen eta gizonen berdintasunaren aldekoak babestuz.

Arabako Lurralde Historikoko eta Trebiñuko enklabeko udalak eta kuadrillak, Gasteizko Udala eta hura parte den kuadrilla izan ezik.

Kultura eta Kirol Saileko foru diputatua

Kultura eta Kirol Saileko diputatuaren 68/2020 Foru Agindua, martxoaren 13koa, ALHAOren 60 zenbakian (2020ko maiatzaren 29koan) argitaratua, zeinaren bidez onesten baitira udalek eta kuadrillek sustatutako kultura jarduerak garatzeko dirulaguntzen deialdi publikoaren arauak.

Ebazteko eta jakinarazteko gehienezko epea: Eskaerak sei hilabeteko epean ebatziko dira, epea irekitzen den egunetik aurrera zenbatuta.

Zer egin behar duzu?

Izapide elektronikoa Epearen barruan
Udalek eta kuadrillek sustatutako kultura ekimenak garatzeko dirulaguntza eskaera. I.Eranskina. 2020ko deialdia

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
Dirulaguntza deialdi publikoa udalek eta kuadrillek sustatutako kultura jarduerak garatzeko. 2020ko ekitaldia. II. Eranskina – Justifikazio kontu erraztua

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi