null Arabako Lurralde Historikoko eta Trebiñuko enklabeko TOKI-ERAKUNDEEK sustatutako kultura ondarea kontserbatu eta zaharberritzeko esku-hartzeetarako dirulaguntzetarako deialdia

Arabako Lurralde Historikoko eta Trebiñuko enklabeko TOKI-ERAKUNDEEK sustatutako kultura ondarea kontserbatu eta zaharberritzeko esku-hartzeetarako dirulaguntzetarako deialdia

Arabako Historikoko eta Trebiñuko enklabeko toki erakundeek 2024ko ekitaldian sustatutako kultura ondasun higigarriak eta higiezinak kontserbatu eta zaharberritzeko dirulaguntzak ematea, lehia erregimenaren arabera.

Udalak, Kuadrillak eta beste toki erakunde batzuk.

Kultura eta Kirol Saileko Historia eta Arkitektura Ondarearen Zerbitzua, Elementu Txikiak, Eraikinak eta Ermitak kontserbatzeko eta zaharberritzeko laguntzen kasuan.

Kultura eta Kirol Saileko Zaharberrikuntza Zerbitzua, Ondasun historiko-artistikoak kontserbatzeko eta zaharberritzeko laguntzen kasuan.

Foru Gobernu Kontseiluaren 823/2023 Erabakia, abenduaren 12koa. Onestea Arabako Lurralde Historikoko eta Trebiñuko enklabeko kultura ondarea kontserbatzeko eta zaharberritzeko esku hartzeetarako toki erakundeek sustatutako 2024ko dirulaguntza deialdia.

Foru Gobernu Kontseiluaren 50/2019 Foru Dekretua, azaroaren 12koa. Onestea Kultura eta Kirol Sailak lehiaketa bidez emango dituen dirulaguntzak arautuko dituzten oinarri orokorrak.Foru Gobernu Kontseiluaren 7/2021 Foru Dekretua, martxoaren 2koa. Kultura eta Kirol Sailak lehia araubidean dirulaguntzak ematea arautuko duten oinarri orokorren aldaketa onestea.

11/2016 Foru Araua, urriaren 19koa, Arabako Lurralde Historikoko Dirulaguntzei buruzkoa.

Ebazteko eta jakinarazteko gehienezko epea: deialdia ALHAOn argitaratzen denetik sei hilabete.

Epearen barruan ez ebaztearen ondorioak: gehienezko epea igarota ebazpen espresik ez bada egon, eskaera ezetsi egin dela ulertuko dute erakunde interesdunek.

Zer egin behar duzu?

Izapide elektronikoa Epearen barruan
ELEMENTU TXIKIAK kontserbatzeko eta/edo zaharberritzeko dirulaguntzak eskatzea

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
ERMITAK kontserbatzeko eta/edo zaharberritzeko dirulaguntzak eskatzea

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
ERAIKINAK kontserbatzeko eta/edo zaharberritzeko dirulaguntzak eskatzea

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
ONDASUN HISTORIKO-ARTISTIKOAK kontserbatzeko eta/edo zaharberritzeko esku hartzeetarako dirulaguntzak eskatzea

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
Emandako dirulaguntzak justifikatzeko agiriak

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi