null Lehia askeko dirulaguntzak, jabetza publikoko eraikinak birgaitzeko proiektu teknikoen idazketa finantzatzeko, cohousing/coliving egiteko.

Lehia askeko dirulaguntzak, jabetza publikoko eraikinak birgaitzeko proiektu teknikoen idazketa finantzatzeko, cohousing/coliving egiteko.

Laguntza-programa honen xedea da Arabako landa-eremuko toki erakundeek jabetza publikoko eraikinak birgaitzeko proiektu teknikoak egin ditzaten sustatzea, gaur egun erabiltzen ez diren espazioak cohousing edo coliving erregimeneko bizitegi-espazio publiko bihurtu ahal izateko.

5.000 biztanle baino gutxiago dituzten Arabako Lurralde Historikoko udalak edo administrazio batzarrak

Demografia Erronkaren Zuzendaritza

  • 11/2016 Foru Araua, Arabako Lurralde Historikoko Dirulaguntzarena
  •  38/2003 Legea, azaroaren 17koa, Dirulaguntzen Lege Orokorra
  •  9/2017 Legea, azaroaren 8koa, Sektore Publikoko Kontratuena
  • Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legea.

Bi hilabete

Zer egin behar duzu?

Izapide elektronikoa Epearen barruan
Proiektuaren idazketa adjudikatzen duen kontratu sinatua aurkezpena

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
Jasoko dirulaguntza justifikatzea aurkezpena

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
Eskaera jabetza publikoko eraikinak cohousing/coliving-erako birgaitzeko proiektu teknikoen idazketa finantzatzeko dirulaguntza

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi