Gidaria: beste txartel bat ematea aurrekoa lapurtu, galdu, hondatu edo gaizki dabilelako edo kontrolen batean kendu delako

Izapidetu

Epeak

Irekita

7 egun gehienez, aurreko txartela lapurtu, galdu, hondatu edo gaizki dabilelako edo kontrolen batean kendu delako.

Aurkeztu beharreko agiriak

 • Eskaera orria argazkirik gabe,  beteta eta sinatuta.

 • NANa, ANTa edo pasaportea

 • B+E, C, C1, D, D1 gidabaimenak, indarrean, DGTn izena eman ez badu

 • Egiaztatzea egoitza Arabako Lurralde Historikoan dagoela:

  • EBko herrialdeak: froga balioa duen edozein dokumentu

  • Beste herrialde batzuk: atzerriko nortasun txartela (ANT), lan eta egoitza  bisatua edo lan egiteko administrazio baimena.

 • Dirulaguntza arrazoitzea:

  • Lapurketaren salaketa

  • Txartela galtzearen, hondatzearen edo gaizki ibiltzearen zinpeko aitorpena

  • Txartela kontrol batean kendu dela adierazten duen egiaztagiria.

 • Aurreko txartela, gaizki dabilenean edo hondatu denean.

 • Ordezkapenaren egiaztagiria, beste pertsonaren batek jasotzen badu txartela.

 • Tasa ordaindu izanaren agiria.

Tasen ordainketa

Informazio gehiago

Eskaera izapidetzeko, lehenik tasa ordaindu behar da.

Titularrak berreskuratzen badu lapurtu edo galdu dela adierazi den txartela, berehala Arabako Foru Aldundiari itzuliko dio.

Txartela Arabako Foru Aldundiaren Mugikortasun eta Garraio Zerbitzuan jaso daiteke edo eskaeran adierazitako helbidera bidali.

Txartel berriak aurrekoaren balioa izango du denbora aldetik.

Zer behar dut?

 • Ziurtagiri digitala

Ikuskatzailetzako eta Baimenen Kudeaketako Atala

Mugikortasun eta Garraio Saila

Bide Azpiegituren eta Mugikortasunaren Saila

Probintzia plaza, 4 – Beheko solairua

01001 Gasteiz

Izapidetu