null Toki erakundeak txosten tekniko-ekonomikoa eskatzea, laguntza eta aholkularitza gisa

Toki erakundeak txosten tekniko-ekonomikoa eskatzea, laguntza eta aholkularitza gisa

Arabako Lurralde Historikoko toki erakundeei laguntza ekonomiko egokia ematea beren eginkizunak betetzeko eta eskumenak egikaritzeko.

Arabako Lurralde Historikoko toki erakundeak. 

Lurralde Orekako saila. 

7/1985 Legea, apirilaren 2koa, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituena (36. artikulua eta lehenengo xedapen gehigarria) (BOE, 80. zk., 1985eko apirilaren 3koa).

Zer egin behar duzu?

Izapide elektronikoa Epearen barruan
Toki erakundeak txosten tekniko-ekonomikoa eskatzea, laguntza eta aholkularitza gisa

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi