null Toki erakundeen urteko kontu orokorrak

Toki erakundeen urteko kontu orokorrak

Arabako Foru Aldundiari dagokion toki erakundeen finantza babesa gauzatzean, aldundiak aurreko urteko kontu orokorrak jaso behar ditu urte bakoitzeko urriaren 31 baino lehen.

Udalak, kuadrillak eta partzuergoak.

Lurralde Orekaren Saila.

  • 3/2004 Foru Araua, otsailaren 9koa, Arabako Lurralde Historikoko Toki Erakundeen Aurrekontuei buruzkoa (ALHAO, 21. zk., 2004ko otsailaren 18koa).
  • Diputatuen Kontseiluaren 56/2015 Foru Dekretua, azaroaren 3koa, onartzen duena Arabako Lurralde Historikoko toki erakundeen kontabilitatearen arau esparrua (ALHAO, 133 zk., 2015eko azaroaren 13koa).

Zer egin behar duzu?

Izapide elektronikoa Epearen barruan
Toki erakundeen urteko kontu orokorrak

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi