AP-1eko bidesari sozialaren laguntza eskatzea

Epeak

Irekita

Aurkeztu beharreko agiriak

  • Alta-eskaera.
  • Arabako udalerriren batean erroldatuta dagoela ziurtatzen duen agiria.
  • NANaren fotokopia.
  • Finantza erankundeak emandako egiaztagiria, bidesari telematikoak bideratuko diren pertsona eskatzailearen banku kontuarena, eta ordainketarako gailu telematikoaren erabilgarritasunarena.
  • Arabako Foru Ogasunarekiko zerga betebeharrak egunean dituela egiaztatzen duen agiria.

Arabat Arabako Bideak - Vías de Álava,

Vicente Goikoetxea, 1 -1

4. bulegoa

01008 Vitoria-Gasteiz

Ordutegia: 9:30etik 13:30era, astelehenetik ostiralera.