Arku bidez ehizatzeko baimena

Izapidetu

Epeak

Irekita

Aurkeztu beharreko agiriak

  • NANa, gidabaimena, AIZ edo pasaportea fotokopia
  • Euskal Autonomia Erkidegoko indarreko ehiza baimena fotokopia
  • Ehizako Federazioek ematen dituzten, ehiztari arkulari homologatuaren gaitasun ziurtagiria edo nortasun txartela eskutan izatea
  • Arkuz Tiroa edo Ehizako Federazio Txartela fotokopia
  • Ehiza derrigorrezko Asegurua, arkua ehizako arma bezala hartzen duen adieraspen zehatzarekin fotokopia.
Izapidetu