Gizarte larrialdiko laguntzak eskatzea

Epeak

Irekita

Urte osoan zehar eska daiteke. 

Aurkeztu beharreko agiriak

 • Eredu zehatza nahi duen pertsonaren eskaria, erroldatuta dagoen udalari zuzendutakoa, eta udaleko Gizarte Zerbitzuetan aurkeztutako egoitza eraginkorra.
 • NANa/pasaportea/AIZ/Egoitza baimena/ Asiloa jaso izana (bizikidetza unitateko kideak barne).
 • Familia liburua/heriotza/ezkontzaren erregistro zibila/ezkontza akta/jaiotza agiria/izatezko bikotearen agiria.
 • Banaketa, dibortzio edo baliogabetasun kasuetan, dagokion ebazpenaren fotokopia.
 • Erroldatze ziurtagiria / errolda kolektiboa / elkarbizitza ziurtagiria.
 • Titularra eta kontua identifikatzeko fitxa (GLLren eredua).
 • GOFEren baimena.
 • Ordezkaritza judizialeko dokumentua (legezko ordezkariza-notario ahalordea-tutoretza-baliaezintasuna).
 • Estatu mailako katastro ziurtagiria.

Eskariari atxikitako dokumentuak:

 • Gaitasun ekonomikoa: Lanbideko alta eta eskari berritzea ( DARDE) / beste ogasun batzuk / desgaitasun laguntza /Lanbide/ katastro ziurtagiria / ondasun higigarriak eta higiezinak / lan bizitza (enplegu modalitatea)/ laneko kontratua / kontu korronteen saldoa / pentsio ziurtagiria / dok. ibilgailu jabetza.

 • Alokairu kontratua / azpialokairua /batera alokatzea, ostatua/Etxebiden izena ematearen ziurtagiria.

 • Ziurtagiriak (alokairuko fakturak, argia, gasa, ura, OHZ).

 • Medikuaren txostenak (Arabatik kanpoko desgaitasun ziurtagiriak).

 • Beste txosten batzuk: eskolaratzeak, ikastaroak, jarraipen programaren onarpena, Arartekoa.

Espedienteko agiriak:

 • Itzulketa konpromisoa / Behar ez bezala kobratutakoak itzultzea / Ordainketa ziurtagiria.
 • Ordainketa zatikatzea.
 • Ebazpen eta jakinarazpen proposamena eta hartu agiria.
 • Erreklamazioak / Errekurtsoak (eskaria + ebazpena) hartu agiriarekin batera.

- Informazio eta gizarte arretarako bulegoa

San Prudentzio kalea, 30 – 01005 Gasteiz

- Eskaera egiten duen pertsonaren etxebizitzari dagokion Oinarrizko Gizarte Zerbitzua