Askatasunik ez duten pertsonentzako laguntza ekonomikoak eskatzea

Epeak

Irekita

Urte osoan zehar eska daiteke. 

Aurkeztu beharreko agiriak

 • Gizarte zerbitzuak erabiltzeko eskaera, behar bezala beteta eta eskatzaileak izenpetuta, edo, hala badagokio, haren lege ordezkapena esleituta duen pertsonak.

 • GOFEri emandako baimena, datu pertsonalak eskuratzeko, erabiltzeko eta/edo jakinarazteko.

 • Banku kontuaren identifikazio fitxa.

 • Baimen inprimakia, hala balegokio.

 • Eskatzailearen NANaren fotokopia, edo NANik ez baldin badu, indarrean dagoen legearen arabera haren nortasuna egiaztatzen duen beste edozein agiri ofizialen fotokopia.

  • Interesdunaren izenean eskabidea aurkezten duen pertsonak esleitua duen legezko ordezkaritza egiaztatzeko agiria.
  • Legezko ordezkariaren edo egitatezko zaintzailearen NANaren fotokopia, edo indarrean dagoen legearen arabera haren nortasuna egiaztatzen duen beste edozein agiri ofizialen fotokopia. En los supuestos de modificación de la capacidad de obrar, la correspondiente sentencia del Juzgado que lo acredite.
 • Espetxeko gizarte laneko taldearen proposamena jasotzen duen gizarte txostena.

 • Urte horretan diruz lagundu beharreko gastuen aurrekontua edo/eta faktura.

- Informazio eta gizarte arretarako bulegoa

San Prudentzio kalea, 30 – 01005 Gasteiz

- Eskaera egin duen pertsonaren etxebizitzari dagokion Oinarrizko Gizarte Zerbitzua