Arabako Lurralde Historikoan ereiteko patatak ekoizten diren guneetan birosi arriskua arintzeko laguntzak.ava

Epeak

Itxita

Cerrado

Aurkeztu beharreko agiriak

 • NANaren edo IFKren fotokopia, lehenago aurkeztu ez bada.
 • Eraketaren eskritura publikoa, baldin eta eskatzailea sozietate zibila edo ondasun erkidegoa bada eta lehenago aurkeztu ez bada.
 • Halakorik behar izanez gero, eskatzaileak Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak eta zerga betebeharrak egunean dituela egiaztatzen duen agiria.
 • Pertsona juridikoen kasuan, ondoko agiri hauek ere erantsi beharko dira: estatutuen fotokopia, eraketaren eskritura publikoaren kopia, bazkideen zerrenda izenduna eta gizarte kapitalaren banaketa.
 • Eusko Jaurlaritzako Mintegiko Hazi eta Landare Zerbitzuaren ziurtagiria, 1989ko maiatzaren 24ko agindu bidez onetsitako ereite patataren kontrol eta egiaztatze arautegi teknikoan ezarritako ehunekoen legezko mugak gainditu dituzten tuberkulu lurzatien zerrenda jasotzen duena.
 • Hazien ordainagiriaren kopia eta hura ordaindu dela egiaztatzen duen agiria. Batera aurkeztu ahal izango dituzte ekoizle taldeek, elkarteek eta kooperatibek laguntza eskaera.

1. AFAren Erregistro Orokorra eta erregistro osagarriak

2. Eskualdeko Nekazaritza Bulegoetan:

Astelehenetik ostiralera: 08:30etik 14:30era.

 • Amurrio: Dionisio Aldama kalea, 7, 01470 Amurrio. Telefonoa: 945890337
 • Kanpezu: Samuel Picaza plaza 1, 01110, Santikurutze Kanpezu Telefonoa: 945415124
 • Espejo: Tuesta bidea kalea, zk.g., 01423 Espejo. Telefonoa: 945351057
 • Guardia (Mahastizaintza eta Enologia Zerbitzua): Lapueblako errepidea, zk.g., 01300 Guardia. Telefonoa: 945621080/ 945600823
 • Murgia: Udaletxeko plaza, zk.g., 01130, Murgia. Telefonoa: 945430174
 • Agurain: Foruen kalea 18, 01200, Agurain. Telefonoa: 945300087
 • Gasteiz: Cola y Goiti kalea, 6, behea, 01003, Gasteiz. Telefonoa: 945181611

3. 39/2015 Legeak, administrazio publikoen administrazio prozedura erkidearenak, 16.2 artikuluan ezarritakoaren arabera
4. Posta bulegoak
5. Erregistro gaietan laguntzeko bulegoetan