Eskabideak aurkeztea

Epeak

Itxita

2023ko martxoaren 7tik 26ra. 

Aurkeztu beharreko agiriak

Eskabidea: II eranskina.

Kartel proposamen bakarra aurkeztu ahalko da, bereizmen eta kolore formatu desberdineko bi formatu digitaletan, 6. artikuluan adierazitakoaren arabera.

Kartelean testu hauek agertu behar dira (euskarazko testuak lehentasunezko lekuan agertu behar du):

ARABAKO JAIAK San Prudentzio eta Estibalizko Andre Maria Apirilak 28 – maiatzak 1 / 2023

FIESTAS DE ÁLAVA San Prudencio y Nuestra Señora de Estíbaliz           28 de abril – 1 de mayo / 2023

Arabako Foru Aldundiaren komunikazio marka emango da, https://web.araba.eus/eu/foru-aldundia/erakundea/marka web orrian, eta azken diseinuan sartu beharko da.

 

Proposamenak honela aurkeztu behar dira:

Kartela PDF formatuan aurkeztuko da (72 dpi/RGB). 480 x 680 mm-koa izango da (bertikala), eta artxiboa izenordearen izenarekin izendatuko da.

Aurrez aurre edo postaz bidaltzea erabakitzen bada, euskarri informatikoan (CDa edo pendrivea) erantsi behar dira lanak, deskribatutako eskemaren arabera. Eskaerak deialdi honen II. eranskinean eskuragarri dagoen eredura egokitu behar dira.

Gainera, Gazte kategorian parte hartzen dutenek arteekin eta/edo diseinuarekin lotutako ikasketa ofizialak egiten ari direla egiaztatzeko agiriak aurkeztu behar dituzte, edo ikasketa horiek amaitu dituztela egiaztatzeko titulua.

Informazio gehiago

Kultura Ekintza Zerbitzua

Probintzia plaza, 5-3. 01001 Vitoria-Gasteiz

(945181818)

Zer behar dut?

    • BAK
    • BAKQ 
    • Ziurtagiri digitala
  1. Bitarteko elektronikoak: Arabako Foru Aldundiaren Egoitza Elektronikoan horretarako eskuragarri dagoen inprimakia bete behar da. Horretarako, eskatzaileek Arabako Foru Aldundiak onartutako ziurtagiri elektronikoren bat eduki beharko dute. Argibide gehiago, hemen.

  2. Aurrez aurre: Arabako Foru Aldundiaren Erregistro Orokorrean (Probintzia plaza 5, behea), edo Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16 artikuluan aurreikusitako gainerako moduetako edozeinetan. Lege horrek ezarritakoarekin bat etorriz, postaz bidalitako hautagaitzak ere onartuko dira. Hona bidali behar dira:

 

ARABAKO FORU ALDUNDIA

Erregistro Orokorra

Kultura eta Kirol Saila

Kultura Ekintza Zerbitzua

Probintzia plaza 5-3, 01001 Gasteiz