Arrisku egoeran dauden emakumeak egonaldi ertainean hartzeko zentroa eskatzea. Sortuleku

Epeak

Irekita

Aurkeztu beharreko agiriak

Eskaera

- Informazio eta gizarte arretarako bulegoa 

San Prudentzio kalea, 30 – 01005 Gasteiz

- Eskatzailearen etxebizitzari dagokion Oinarrizko Gizarte Zerbitzua