Zentro okupazionala eskatzea

Epeak

Irekita

Urte osoan zehar eska daiteke. 

Aurkeztu beharreko agiriak

  • Bizikidetza unitatea osatzen duten kide guztien NANaren edo nortasuna egiaztatzen duen beste dokumentu ofizial baten fotokopia.
  • AMAS sistemaren zerbitzuak eta laguntza ekonomikoak jasotzeko datu osagarriak.                                                                                            
  • Lurralde historikotik kanpo dauden ondasunak egiaztatzeko agiriak.
  • Ordezkariaren edo erreferentziazko pertsonaren datuak.
  • Gizarte Ongizaterako Foru Erakundeari emandako baimena.
  • Banku kontuaren identifikazio fitxa.