GIB/ IHES-A duten pertsonentzako egoitzak eskatzea. "Besarkada Etxea"

Epeak

Irekita

Urte osoan zehar eska daiteke.

Aurkeztu beharreko agiriak

  • NANaren fotokopia
  • Osakidetzako osasun txartelaren fotokopia

  • Bestelako txostenak (medikoak, psikiatrikoak eta/edo sozialak.