KGP osagarria eskatzea etxebizitzak alokatzeko

Epeak

Ebazteko eta jakinarazteko gehienezko epea: 3 hilabete

Isiltasun administratiboaren ondorioak: Ezezkoa

Aurkeztu beharreko agiriak

  • Eskaera behar bezala beteta.

  • Errolda egiaztagiria.

  • Alokairu kontratuaren fotokopia konpultsatua (etxebizitzaren kokapena, errentatzailearen eta errentariaren identifikazioa eta kontratuaren iraupena). Idatziz formalizatu ez diren alokairu kontratuetan errentari izaera egiaztatzeko zuzenbidez baliozkoa den edozein bitarteko erabiliko da (ordainagiriak, fakturak, eta abar), errentariaren eta errentatzailearen izenak argi agertu beharko direlarik.

  • Erretiratuen erantzukizunpeko adierazpena; bertan jaso beharko da alokatutako etxebizitzaren errentariaren eta errentatzailearen artean ez dagoela ahaidetasun harremanik odolkidetasuna, kidetasuna edo adopzioa dela-eta hirugarren mailara arte ezta ezkontide harremanik edo harreman iraunkor eta elkarbizitzakorik ere.

  • Kotizazio gabeko erretiratua ez den onuradunak eskaria sinatzen baldin badu, ordezkaritza hori egiaztatzen duen agiriaren fotokopia konpultsatua aurkeztu beharko da.