Unibertsitateaz kanpoko joan-etorrien gastuak ordaintzeko deialdia

2022/2023 ikasturtean Batxilergoko, Erdi Mailako edo Goi Mailako prestakuntza zikloetako ikasketak egin eta bizi diren udalerritik beste udalerri batera joan behar duten gazte ikasleei dirulaguntzak emateko deialdia

Epeak

Itxita

2023ko ekainaren 12tik 30era, biak barne. 

Aurkeztu beharreko agiriak

 

Hau izango da BakQ-en (dirulaguntzaren eskatzailea) titularra:

 • Ikaslea (eskaera aurkezten den egunean adinez nagusia bada).
 • Ama edo aita (ikaslea adingabea bada eskabidea aurkezten den egunean).

 

Egoitza elektroniko honetan dagoen formularioa betetzeaz gain, honako dokumentu hauek ere erantsiko dira:

 • Ikaslea adingabea bada:
  • Familia-liburua edo, harreraren edo tutoretzaren kasuan, egiaztagiria.
 • Hirugarren oinarrian aipatutako ikasketetan matrikulatu izanaren ziurtagiria, ikasturtean zehar.
 • Jasotako lekualdatze-beken egiaztagiria, zenbatekoa eta laguntza eman duen erakundea adierazita.
 • Hirugarrenaren alta egoitza elektronikoan, nahitaezkoa izango dena dirulaguntzaren eskaera egoitza elektroniko honen bidez egiten bada, edo finantza-erakundeak kontu fede-emailearen titulartasunaren ziurtagiria.
 • Trebiñuko enklabean bizi diren pertsonentzat, ikaslearen errolda-ziurtagiria, 2022ko abenduaren 31koa.

 

Interesdunak aurka egin ezean, datu elkarreragingarri hauek bilduko dira:

 • Ikaslearen NANa (adinez nagusia bada).
 • Amaren edo aitaren NANa (ikaslea adingabea bada).
 • Ikasleak Araban erroldatuta egotearen ziurtagiria, 2022ko abenduaren 31koa, Trebiñuko enklabean bizi diren pertsonek izan ezik, horiek erroldatze-agiria aurkeztu beharko baitute.

 

Interesdunak ere tarte osagarria aurkeztu nahi badu, hauek dira aurkeztu beharreko agiri gehigarriak:

 • Garraio publikoko txartel pertsonalizatuaren fotokopia (hala badagokio), hala nola Bat, Barik edo Mugi, edo trenekoa.
 • Erakunde publiko kudeatzailearen ziurtagiria, ikasturtean zehar egindako joan-etorri guztiak biltzen dituena, garraio-txartel pertsonalizatuarekin.
 • Trenarentzat, garraio-gastu eta -ordainketa guztiak jasotzen dituen ziurtagiria.
 • Itunpeko garraio kolektiboaren kasuan, ikastetxeak emandako ziurtagiria, ikasleak izan dituen garraio-gastu eta -ordainketa guztiak jasotzen dituena.

2023ko deialdia

Zer behar dut?

 • B@KQ 

  Ziurtagiri digitala 

Kontsultatu deialdiaren 5. puntua