Landa finkak bereizteko eskatzea

Epeak

Irekita

Permanente

Aurkeztu beharreko agiriak

  • Aitorpen eskaera,  behar bezala beteta eta sinatuta.  
  •  Eragindako lurzatien  jatorrizko eta xede kokapenaren plano teknikoak, katastroko datuekin bat datozenak.