Dirulaguntza justifikatzea

Epeak

Itxita

Esleitu datatik 2022ko azaroaren 25ra arte

Aurkeztu beharreko agiriak

 • Egindako jarduketen/inbertsioen memoria.

 • Fakturak eta gainerako frogagiri baliokideak.

 • Hiru eskaintza eta, eskaintzarik merkeena aukeratu ez bada, horren arrazoiak azaltzen dituen justifikazio txostena (bakar-bakarrik partidaren batek eskaera egiteko garaian hiru eskaintza aurkeztera behartzen ez bazuen eta geroago benetako gastuak ezarritako 15.000,00 euroko mugara heldu edo hortik gorakoak izan badira).

 • Hauei buruzko informazioa jasotzen duen erantzukizunpeko adierazpena:

  • Aurkeztutako datuak egiazkoak direla eta aurkeztutako kopiak jatorrizko dokumentuekin bat datozela.

  • Dirulaguntza honetaz gainera, hemen diruz lagundutako kontzeptuetarako beste diru sarrera edo dirulaguntza batzuk lortu diren. Hala bada, diru sarrera horien justifikazioa aurkeztu behar da.

Zer behar dut?

 • BAKQ

  Ziurtagiri elektronikoa

Izapide hau Egoitza elektronikotik soilik egin daiteke.