Ordaintzeko beharra aitortzeko agiriak entregatzea (memoria eta fakturak)

Epeak

Itxita

Deialdia ALHAOn argitaratu eta hurrengo egunetik 2020ko azaroaren 30eko 23:59ak arte. 

Aurkeztu beharreko agiriak

  • Egindako jardueren memoria

  • Justifikazio fakturen zerrenda

  • Beste diru sarrera batzuk lortu diren berri ematea eta justifikazioa

  • Justifikazio fakturen jatorrizkoak. Eskaintza 40.000,00 eurotik gorakoa bada obretan edo 15.000,00 eurotik gorakoa gainerako kontratuetan, eskaintza hirukoitza ere erantsi beharko da

Zer behar dut?

  • BakQ

    Ziurtagiri elektronikoa 

Egoitza elektronikoaren bitartez egin daiteke erregistroa.