Dokumentazioa ematea, ordaindutako dirulaguntza justifikatutzat jotzeko eta/edo gainerako % 30era arte ordaintzeko kontratu mugagabeetan

Epeak

Itxita

Esleitu datatik 2023ko azaroaren 30era arte, 14:00etan.

Aurkeztu beharreko agiriak

  • Nomina guztien kopia, 12 hilabeteko edo hortik beherako kontratuen kasuan; eta kontratazioaren osteko lehenengo 12 hilabeteetakoak, 12 hilabetetik gorako kontratuen kasuan edo kontratu mugagabeen kasuan.

  • Aipatutako nominen ordainagiriak (transferentzia egin duen bankuaren zigilua daramaten banku transferentziak).

  • Langileen izen zerrenda eta kotizazioen likidazioen zerrenda, erakunde finantzarioaren balidazio zigiluarekin, edo kotizazioen ordainketen jatorrizko bankuko kontu laburpena.

  • Diruz lagunduta kontratatutako pertsonaren lan-bizitza eguneratuaren kopia.

  • Erantzukizunpeko adierazpena, aurkeztutako datuak egiazkoak direla eta aurkeztutako kopiak jatorrizko dokumentuekin bat datozela adierazten duena. 

Zer behar dut?

  • BAK

    BAKQ

    Ziurtagiri digitala

Egoitza elektronikoa - Nire espedienteak