Gizarte Zerbitzuen Foru Erregistroan inskribatzeko eskatzea

Epeak

Irekita

Aurkeztu beharreko agiriak

Erakundeentzat

  • Erakundea sortzeko aktaren edo erabakiaren kopia, haren estatutuena, eta erakundearen izaerari dagokion erregistroko inskripzio-ziurtagiriarena.
  • Erregistroko inskripzio-ziurtagiria
  • Estatutuak
  • Jardueren memoria
  • Ordezkaritza (ordezkariaren NANaren kopia)
  • Identifikazio Fiskaleko Txartelaren kopia.Zentro/zerbitzurako

  • Jardueren memoria
  • Ordezkaritza (ordezkariaren NANaren kopia)

Egoitza elektronikoaren bidez