Arabako Garraioaren Arbitraje Batzordearen arbitrajea eskatzeko bidea

Izapidetu

Epeak

Irekita

Erreklamazioa aurkezteko epeak desberdinak izaten dira, gaiaren arabera. Epaitegietarako jotzeko ezarrita dagoen epe berean preskribatzen dute.

Oro har, egitateak preskribatzen du

  • urtebetean, salgaien garraioan.
  • 5 urtean, bidaiarien garraioan.

Aurkeztu beharreko agiriak

  • Erreklamazio idazkia, erantsitako ereduaren arabera.
  • Erreklamaziogilearen indarrean dagoen NAN, pasaporte edo AIZ dokumentuaren kopia.
  • Garraio kontratua egiaztatzen duten dokumentuak (txartelak, faktura, garraio agiria eta abar).
  • Egitateak frogatzeko dokumentuak, hala badagokio.
  • Ordezkaritza agiria edo erantsitako ordezkaritza eredua, erreklamaziogilearen izenean beste pertsona bat ari denean.

Zer behar dut?

  • BAKQ

    Ziurtagiri digitala

Foru Aldundiaren Erregistro Orokorra.

Probintzia plaza, 5. zenbakia, beheko solairua.

01001 Vitoria-Gasteiz

Telefonoa: 945 18 18 18.

Faxa: 945 18 17 54.

Izapidetu