AP-68ko bidesari sozialaren laguntza eskatzea

Epeak

Irekita

Aurkeztu beharreko agiriak

  • Alta-eskaera.
  • NANaren fotokopia.
  • Arabako udalerriren batean erroldatuta egotearen ziurtagiria.
  • Arabako Foru Ogasunarekiko zerga-betebeharrak egunean dituela egiaztatzen duen ziurtagiria.
  • Bidesari telematikoak bideratuko diren eskatzailearen banku-kontua egiaztatzen duen agiria, finantza-erakundeak emana, eta tele-ordaingailuaren erabilgarritasuna eta zenbaketa osoa egiaztatzen duena.
  • Gailuari atxikitako ibilgailuen identifikazioa (matrikula) zehazten duen dokumentua, gehienez ere bi ibilgailurekin.
  • Erantzukizunpeko adierazpena, gailuari atxikitako ibilgailuak jarduera ekonomiko bati atxikita ez daudela adierazten duena.

Arabat Arabako Bideak - Vias de Álava

Vicente Goikoetxea, 1 -1

4. bulegoa

01008 Vitoria-Gasteiz

  • Ordutegia: 9:30etik 13:30era, astelehenetik ostiralera.