Kotizazio gabeko pentsioa eskatzea (KGP)

Epeak

Irekita

Urte osoan zehar eska daiteke. 

Aurkeztu beharreko agiriak

Kotizazio gabeko pentsiorako hitzordua eskatzeko, dokumentazio honen fotokopia aurkeztu beharko da, dagokion jatorrizkoarekin batera, erkatzeko.

 • Gizarte Zerbitzuetarako sarbidea izateko eskaera.
 • GOFEri zuzendutako baimena. 
 • Errolda ziurtagiria (dagokion udalean eskatzen da).
 • Eskatzailearen NANaren fotokopia eta eskatzailearekin batera bizi diren guztiena. Atzerritarrak izanez gero: Pasaportearen eta Espainian bizitzeko baimena ematen duen txartelaren, baimenaren edo egiaztagiriaren fotokopia konpultsatua, gaur egungo egoera eta alegatzen diren aldietakoa justifikatzen duena.
 • Familia liburua / erregistro zibila.
 • Ordezkaritza judiziala (bidezkoa bada).
 • Gaitasun ekonomikoa / Ondasun higiezinak / Interesak / Inbertsio funtsak…
 • Estatu mailako katastro ziurtagiria.
 • Desgaitasuna izanez gero, legezko ebazpen judiziala eta tutorearen izendatzea.
 • Eskatzailearen diru-sarrera egiaztagiria eta hala badagokio, bizikidetzako unitate ekonomikoarena.
 • Banku jakinarazpena. 
Agiri horiek aurkezten ez badituzu, ezin izango da zure espedientea behar bezala izapidetu. Inprimaki guztiak beteta eta sinatuta egon behar dira eta orrialde honetan eskura ditzakezu.