Familia giroan zaintzeko prestazio ekonomikoa eskatzea (FGZPE)

Epeak

Irekita

Urte osoan zehar eska daiteke. 

Aurkeztu beharreko agiriak

  • Gizarte zerbitzuak eskuratzeko eskaera.
  • Nortasuna egiaztatzeko dokumentuak.

  • Zaintzailearen dokumentazioa.

  • Errolda ziurtagiria, Gasteiz, Laudio edo Amurrio salbuetsiz.

  • AMAS sistemaren zerbitzuak eta prestazioak jasotzeko datu osagarriak.
  • Sarreren eta ondasunen zinpeko aitorpena.

  • Titularra eta kontua identifikatzeko fitxa.

  • Arabako lurralde historikotik kanpoko ondasunen titulartasuna egiaztatzeko dokumentazioa.