Desgaitasuna duten pertsonei zuzendutako laguntzak eskatzea, laguntza sanitarioa eta farmazeutikoa izateko

Epeak

Irekita

Urte osoan zehar eska daiteke. 

Aurkeztu beharreko agiriak

  • Ereduaren araberako eskaria.

  • Eskatzailearen NANaren fotokopia eta eskatzailearekin batera bizi diren guztiena.

  • Errolda agiria eta legezko egoitza.

  • Eskatzailearen familia liburua eta batera bizi diren familiako kideena.

  • Eskatzailea judizialki desgaituta baldin badago tutorearen izendapen epaia eta tutorearen onartze epaia.

  • Banaketa edo dibortzio kasuetan, epaia eta hitzarmen arautzailea, hala badagokio, eskatzailearena eta berarekin bizi diren familiako kideena.

  • Eskatzailearen eta berarekin bizi direnen diru-sarreren egiaztagiria.

     

- Informazio eta gizarte arretarako bulegoa

San Prudentzio kalea, 30 – 01005 Gasteiz

- Eskaera egin duen pertsonaren etxebizitzari dagokion Oinarrizko Gizarte Zerbitzua