Gizarte Ongizaterako Funtsaren laguntzak eskatzea

Epeak

Aurkeztu beharreko agiriak

  • Gizarte Zerbitzuetarako sarbidea izateko eskaera.
  • GOFEri zuzendutako baimena. 
  • Errolda ziurtagiria (dagokion udalean eskatzen da).
  • Eskatzailearen NANaren fotokopia eta eskatzailearekin batera bizi diren guztiena.
  • Familia liburua / erregistro zibila.
  • Ordezkaritza judiziala (bidezkoa bada).
  • Eskatzailearen diru-sarrera egiaztagiria eta hala badagokio, bizikidetzako unitate ekonomikoarena.
  • Estatu mailako katastro ziurtagiria.
  • Banku kontuaren identifikazio fitxa