Hezkuntza-psikologiako arreta programa eskatzea

Epeak

Irekita

Urte osoan zehar eska daiteke. 

Aurkeztu beharreko agiriak

  • Gizarte zerbitzuak eskuratzeko eskaera.
  • Nortasuna egiaztatzeko dokumentuak.
  • Errolda ziurtagiria, Gasteiz, Laudio edo Amurrio salbuetsiz.
  • Zerbitzuak eta prestazioak jasotzeko datu osagarriak.
  • Sarreren eta ondasunen zinpeko aitorpena.
  • Titularra eta kontua identifikatzeko fitxa.
  • Arabako lurralde historikotik kanpoko ondasunen titulartasuna egiaztatzeko dokumentazioa.
  • Osasun Mentaleko Arloko gizarte langilearen txostena.
  • Psikiatrak egindako osasun txostena.