Familiak elkartzeko lekua, erabaki judiziala dela-eta. Bisiten Unitatea eskatzea

Epeak

- Informazio eta gizarte arretarako bulegoa

San Prudentzio kalea, 30 – 01005 Gasteiz

- Eskatzailearen etxebizitzari dagokion Oinarrizko Gizarte Zerbitzua